top of page

Behandelingen

Middelengebruik en behandeling van verslavingsstoornissen

Verslavingsbehandeling kan verwarrend zijn. Sommige mensen erkennen hun probleem, maar twijfelen aan de noodzaak van behandeling. Anderen beseffen dat ze hulp nodig hebben maar zijn terughoudend om behandeling te zoeken. Een derde groep gelooft dat behandeling geen verschil maakt omdat het uiteindelijk afhangt van het individu. Hoewel er waarheid zit in elk van deze opvattingen, kunnen ze je gevangen houden in het probleem. Het is belangrijk om open te staan voor de mogelijkheid van behandeling en de onderliggende overtuigingen te verkennen om effectief aan herstel te werken.

ONS VIERFASEN BEHANDELPROGRAMMA

BEOORDELING, OPNAME, DETOX

HERSTEL PRINCIPES
Verslavings behandeling

BODY & MIND
Onderliggende problemen behandelen

GEMEENSCHAP & GROEI
Reintergratie, terugval preventie

Detox

Detox, kort voor 'detoxificatie', verwijst naar het proces waarbij het lichaam wordt ontdaan van schadelijke stoffen, vooral bij gebruik van verdovende middelen of verslavende stoffen. Het is een cruciale eerste stap in het herstelproces, waarbij het lichaam wordt gezuiverd van chemische stoffen, vaak onder medisch toezicht. Het helpt bij het overwinnen van fysieke afhankelijkheid en legt de basis voor verdere behandeling en rehabilitatie. Detox gaat soms gepaard met ontwenningsverschijnselen zoals fysieke ongemakken en emotionele schommelingen.

Doctor's Appointment

Tijdens de detox wordt u als patiënt beschouwd onder de medische zorg van een van onze artsen, 24-7 verpleging en onder de therapeutische zorg van het team van de kliniek. Het programma duurt 5 - 14 dagen (of een deel daarvan), afhankelijk van het middel, de opname vindt plaats op een vooraf afgesproken tijdstip.

 

Als de cliënt eenmaal gesetteld is en medisch in staat is, maakt hij kennis met het behandel- en herstelproces en kan hij bepaalde groepen gaan bijwonen.

 

Detox cliënten krijgen voldoende tijd om te rusten en te ontspannen en kunnen tijdens hun detox aan hun programma beginnen. Voor de medische veiligheid moet de behandelende arts worden geraadpleegd voordat cliënten worden toegelaten die gevaarlijke/hoge benzodiazepine doseringen gebruiken.

 

Cliënten staan ​​onder de dagelijkse zorg van een geregistreerde verpleegkundige die toezicht houdt op het detox proces.

Klinische opname

Klinische opname verwijst naar het proces waarbij een individu wordt toegelaten tot een  behandelingsfaciliteit voor intensieve zorg en observatiewanneer gespecialiseerde behandeling en rehabilitatie nodig zijn. Het doel van klinische opname is het bieden van een veilige en gecontroleerde omgeving waarin professionals effectieve zorg kunnen verlenen en de gezondheidstoestand van de persoon nauwlettend kunnen volgen.

Onze klinische opname laat onze cliënten kennismaken met onze multidisciplinaire benaderingen van herstel.

We beginnen met inzicht krijgen in de psychosociale aard van middelengebruik en verslavingsstoornissen, een cruciale stap in het begrijpen van deze complexe problematiek. Vervolgens leren deelnemers praktische hulpmiddelen en benaderingen om duurzaam herstel te ondersteunen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het ontwikkelen van sterke coping-, communicatie- en probleemoplossende vaardigheden, essentieel voor het bevorderen van persoonlijk welzijn.

De focus verschuift dan naar het leren van tools rond onze sociale, emotionele, mentale, fysieke en spirituele bronnen. Deze tools zijn onmisbaar om een evenwichtig en gezond leven te leiden. Ook wordt er aandacht besteed aan het inzichtelijk maken van situaties die triggers veroorzaken en hoe men beter kan reageren in deze situaties.

A Supportive Hug

Een belangrijk aspect van het herstelproces is het maken van verbinding met een gemeenschap die uitgebreide ondersteuning biedt. Dit wordt verder versterkt door een inleiding tot ondersteuningsgroepen zoals NA, AA en SMART Recovery.

Tot slot wordt er aandacht besteed aan onderliggende problematiek zoals ADHD, angststoornissen, depressies, PTSS, persoonlijkheidsstoornissen en burn-out.

 

Deze worden behandeld volgens de nieuwste behandelrichtlijnen, waarbij een holistische aanpak wordt nagestreefd om zowel de symptomen als de oorzaken van de verslaving te adresseren.

Programma overzicht

Tijdens het programma van zes weken doorlopen cliënten het volgende proces:

 • Medisch ondersteunde detox. (indien nodig)

 • Individuele therapie, counseling en herstelcoaching.

 • Groepssessies gericht op onderwerpen als:

  • Psycho-educatie​

  • Trauma Herstel

  • Terugval preventie

  • Doelen stellen

  • Exit Planning & Strategies

 • Gezinseducatie, ondersteuning en counseling zullen worden georganiseerd via ZOOM om systemisch welzijn en voortdurende integratie van het gezin in het herstelproces te verzekeren.

Nazorg Ondersteuning

Een essentieel onderdeel van onze holistische aanpak is onze nazorg programma - Recovery Wellness Program. Met persoonlijke begeleiding van psychologen, gecertificeerde herstelcoaches en online groepssessies bieden wij een krachtig hersteltraject. Sluit je aan bij onze ondersteunende gemeenschap op MAUNI voor peer-ondersteuning en waardevol materiaal, waaronder zelfhulpgidsen. Begeleiding voor herstel, coping-strategieën en levensstijlondersteuning wachten op jou. Ontdek wat ons nazorgprogramma voor u kan betekenen.

The Foundation Clinic Outpatient programma vormt een essentieel onderdeel van ons programma. Cliënten zullen tijdens hun verblijf kennismaken met het programma om hen alvast voor te bereiden op hun leven na de behandeling in de kliniek. Daarnaast werken wij met een aantal gerenommeerde partnerklinieken in Nederland samen voor een intensief ambulant traject. Ook kunt u via ons zich aanmelden voor een safehouse traject.

 

De focus van het programma is:

 • Een sterk herstel creëren 

 • Herstel coaching om cliënten te ondersteunen bij het opbouwen van een zinvol, duurzaam herstel.

 • Training om kennis te vergaren en te leren rond herstel en welzijn.

6 sessies van 60 minuten met een psycholoog of maatschapelijk werker

 • Persoonlijke begeleiding, coping-strategieën, en emotionele ondersteuning voor effectieve en gerichte geestelijke gezondheidszorg.

Herstel Wellness Online Groepssessies

 • Drie wekelijkse groepssessies van 60 minuten met een gecertificeerde systemisch welzijnsbeoefenaar.

 • Online formaat gedurende 11 maanden, bevorderend voor peer-verbindingen en extra ondersteuning.

6 sessies van 60 minuten met een gecertificeerde herstelcoach

 • Persoonlijke begeleiding, ontwikkeling van coping-vaardigheden en ondersteuning bij levensstijl.

Familieondersteuning Online Groepssessies

 • Sessies van 60 minuten voor cliënten en gezinnen, gericht op familiedynamiek en hersteluitdagingen.

 • Geleid door een gecertificeerde welzijnsbeoefenaar om educatie, ondersteuning en begeleiding te bieden.

Toegang tot Community voor Peer-ondersteuning:

 • Gebruik van het online platform MAUNI voor peer-ondersteuning.

 • Verbinding maken met anderen in herstel, ervaringen delen en wederzijdse ondersteuning bieden.

Toegang tot Herstel Wellness Programma Materiaal:

 • Toegang tot waardevolle bronnen, tools en educatief materiaal op onze online MAUNI-platform.

 • Inclusief zelfhulpgidsen, coping-strategieën en technieken voor terugvalpreventie.

“It is impossible to understand addiction without asking what relief the addict finds, or hopes to find, in the drug or the addictive behaviour.”

Dr Gabor Maté

Voor meer informatie over ons programma kunt u contact opnemen met The Foundation Clinic. We bieden een gratis pre-opname assessment aan. Dit geeft je de kans om contact te maken met een teamlid en de toewijding te ervaren van de individuen die bij ons in het programma werken. Het teamlid kan eventuele aanvullende vragen over het programma en uw tijd in de kliniek beantwoorden.

Informatie

4.jpg

Ons Programma:

 • Individuele therapie, counseling & coaching

 • Groepstherapie

 • Proces- en traumabegeleidingssessies

 • Herstelcoaching

 • Terugval preventie

 • Doelstellingen

 • Gezondheid en fitness

 • Psycho-educatie

 • Gezinsondersteuning en welzijn

 • Inleiding tot het nazorgprogramma

 • Nazorg- en poliklinisch programma

Voor een klinisch traject in Zuid-Afrika vragen wij altijd een machtiging aan bij jouw verzekeraar. Als jouw machtiging wordt goedgekeurd betekent dit dat jouw traject wordt vergoed vanuit de basisverzekering, behoudens de kosten die niet door de verzekeraar worden vergoed, zoals o.a. de ticketkosten.

Mocht je niet willen wachten op de verzekeraar, of niet in het zorgsysteem opgenomen worden, dan is het natuurlijk ook mogelijk om privé te betalen voor de behandeling van je verslaving bij The Foundation Clinic

Wat kost afkicken in Zuid-Afrika

bottom of page